Ponad milion złotych na projekt „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”

Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej, ks. dr. hab. Marek Ławreszuk, wraz z innymi naukowcami z UwB – dr Małgorzatą Kurianowicz i dr Anną Rygorowicz-Kuźmą – będzie pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wiesława Jana Przyczyny (przewodniczącego Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego) realizował na Wydziale Filologicznym UwB projekt pod nazwą „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Badania, rozłożone na kilka lat, otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 110 938,00 zł.

To jeden z dwóch projektów badawczych Uniwersytetu w Białymstoku, które uzyskały granty w ramach rozstrzygniętego właśnie ogólnopolskiego konkursu w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Drugi projekt, pod nazwą „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł”, realizują dr hab. Marzena Liedke i dr Piotr Guzowski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Na swoje badania otrzymali grant w wysokości 631 400,00 zł. Łącznie Uniwersytet w Białymstoku uzyskał na realizację swoich projektów ponad 1,7 mln złotych.

Jak można przeczytać na stronie MNiSW, w ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych, a także projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/30-mln-na-wsparcie-dziedzictwa-narodowego.html

Tagi:

Habilitacja archimandryty Andrzeja Borkowskiego

29 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 15/2017 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zakończono procedurę habilitacyjną o. archimandryty Andrzeja Borkowskiego i nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Komisja habilitacyjna w składzie: ks. prof. Jan Perszon (przewodniczący), abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, ks. prof. Marek Skwierkowski, ks. prof. Zygmunt Glaeser, ks. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. Tadeusz Zieliński, dr hab. Jerzy Ostapczuk w wyniku przeprowadzonej procedury habilitacyjnej, w czasie której przedłożono trzy pozytywne recenzje dorobku naukowego kandydata, jednoznacznie przyjęła pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego o. Andrzejowi. Rada Wydziału podzieliła opinię komisji i tym samym potwierdziła formalne wymogi dotyczące procedury habilitacyjnej. Uchwała Rady Wydziału weszła z życiem w dniu podjęcia.

Archimandryta Andrzej Borkowski jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską w Katedrze Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach. Przedmiotem badań o. Andrzeja był „Stosunek starożytnych patriarchatów Wschodu do unii w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI w.”. W 2010 roku został przełożonym Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Od 2012 roku jest adiunktem w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

O. Andrzej jest autorem 3 monografii przedstawiających dzieje Cerkwi w Polsce z perspektywy źródeł greckich. Opublikował 37 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 2012 roku prowadzi wykłady w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB i innych jednostkach uniwersyteckich organizuje i prowadzi dodatkowe zajęcia skierowane do białostockich studentów, a także prowadzi wiele działań popularyzujących naukę, m.in. poprzez udział w spotkaniach z młodzieżą czy audycje w Radio Orthodoxia.

Tagi:

Modlitewne zakończenie zajęć w KTP

W dniach 9-10 czerwca odbył się ostatni zjazd studiów podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia”, prowadzonych przez naszą Katedrę. Po wyczerpujących dwóch dniach ostatnich wykładów, warsztatów i zaliczeń studenci zebrali się w Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Lipowej, gdzie wspólną modlitwą zakończyli rok akademicki. Towarzyszyli im wykładowcy, pracownicy naszej Katedry: ks. dr hab Marek Ławreszuk i ks. dr Andrzej Borkowski.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia – udostępnionych przez jednego z naszych studentów, pana Michała Dziewiatowskiego.

Tagi:

Zaproszenie na konferencję KTP – „Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej”

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu „Śladami Nektariusza”

Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej

Czytaj więcej ›

Tagi:

„Miłosierdzie wobec cierpiących” – wykład dr. Pawła Grabowskiego

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na wykład dr. Pawłem Grabowskim z Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego „Miłosierdzie wobec cierpiących”. Prelekcja w ramach programu Wielkopostnej Wszechnicy 2017. Dr. Grabowski będzie mówił w jaki sposób każdy z nas może pomóc osobom chorym i cierpiącym, gdzie szukać wsparcia i pomocy w przypadku opieki nad ludźmi cierpiącymi na choroby nowotworowe.

Spotkania Wielkopostnej Wszechnicy odbywają się w świetlicy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Sikorskiego 9). Początek w niedzielę o godzinie 18. Wstęp wolny.

Zapraszamy

Tagi:

Sylabusy i materiały dydaktyczne studiów podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia”

UWAGA!

Materiały przedstawione w niniejszej sekcji będą systematycznie uzupełniane.
Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Studia podyplomowe Teologia prawosławna i ikonografia. Harmonogram zjazdów 2016/2017 – semestr letni

24 lutego, piątek

1600‑1730 – Monastycyzm – archimandryta Tymoteusz Sawczuk

1730-2000 – Teologia biblijna – ks. dr Marek Ławreszuk, prof. UwB

Czytaj więcej ›

Tagi:

Wielkopostna pielgrzymka studentów do Ławry Poczajowskiej

Opiekunem duchowym wyjazdu będzie archimandryta Andrzej  – igumen Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu i adiunkt Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Tagi:

Współczesna duchowość Góry Athos – otwarty wykład archim. Tymoteusza

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Wielkopostnej Wszechnicy, który odbędzie się 12 marca o godz. 18.00 w świetlicy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. gen. W. Sikorskiego 9).

Temat Współczesna duchowość Góry Athos przedstawi archimandryta Tymoteusz (Sawczuk) z Monasteru św. Dymitra w Sakach.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Tagi:

Wykłady wielkopostnej wszechnicy

Katedra Teologii Prawosławnej UwB i Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na cykl wielkopostnych wykładów.

Wszechnica w parafii Zmartwychwstania Pańskiego wpisała się na stałe w harmonogram Wielkiego Postu. W każdą niedzielę, o godzinie 18 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z wykładowcami, mnichami i duchownymi, którzy przedstawią najciekawsze tematy z szeroko pojętej prawosławnej kultury. Czytaj więcej ›

Tagi:

Lista laureatów i finalistów Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej – edycja 2016/2017

Finał Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej odbył się w dniach 23-24 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. W ostatnim etapie zawodów zmagało się z sobą 28 osób. Siedem z nich uzyskało tytuł laureata, osiemnaście – finalisty. Poniżej prezentujemy listę wszystkich zwycięzców. Gratulujemy!

LAUREACI

 1. Aleksandra Honczar (L LO im. Ruy Barbosy, Warszawa – przygotowywał ks. J. Kulig)
 2. Daniel Machnik (II LO im. Władysława Broniewskiego, Koszalin – przygotowywał W. Kamieniarz)
 3. Karolina Szeszko (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 4. Natalia Waśko (Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka – przygotowywał ks.  A. Busłowski)
 5. Artur Malesza (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)
 6. Marta Nazaruk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)
 7. Aleksandra Jaroszuk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)

FINALIŚCI

 1. Monika Andrzejuk (III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Białystok – przygotowywał M. Martynowicz)
 2. Michał Gorbacz (Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Białystok – przygotowywał ks. R. Płoński)
 3. Gabriela Nowaszewska (I LO im. Komisji Edukacji Narodowej, Siemiatycze – przygotowywała J. Juchnowska)
 4. Maciej Mateusz Bociuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 5. Nika Pawluczuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 6. Weronika Niczyporuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 7. Urszula Pawluczuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 8. Julia Prokopiuk (Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka – przygotowywał ks.  A. Busłowski)
 9. Magdalena Zawadzka (I LO im. Adama Mickiewicza, Białystok – przygotowywała A. Smyk-Kojło)
 10. Maria Czaban (IV LO im. Cypriana Kamila Norwida, Białystok – przygotowywała G. Karpiuk)
 11. Julia Raducha (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok – przygotowywał D. Kardasz)
 12. Jędrzej Siemieniuk (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok – przygotowywał D. Kardasz)
 13. Jan Żeruń (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok – przygotowywał D. Kardasz)
 14. Natalia Nozderka (I LO im. Adama Mickiewicza, Białystok – przygotowywała A. Smyk-Kojło)
 15. Paweł Iwaniuk (V LO im. Jana III Sobieskiego, Białystok – przygotowywał D. Sulima)
 16. Anna Turkowicz (V LO im. Jana III Sobieskiego, Białystok – przygotowywał D. Sulima)
 17. Maria Nazaruk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)
 18. Julita Hanczaruk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)

 

Tagi:

Zapisy na dodatkowe zajęcia w programie nauczania

Informujemy, iż od 10 lutego w ofercie przedmiotowej USOS dostępne będą nowe wykłady fakultatywne. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i zapisy.
Udział w 30-godzinnym wykładzie skutkuje wpisaniem dodatkowego przedmiotu do dyplomu ukończenia studiów oraz 2 punktami ECTS.

Tagi:

Informacja o zajęciach fakultatywnych

Najbliższe wykłady „Symbolika i ikonografia chrześcijańska” z ks. M. Ławreszukiem odbędą się we wtorek 7 lutego o godz. 18.30.

Tagi:

Wykłady z ks. archimandrytą Andrzejem Borkowskim

Studentów, którzy zapisali się na wykłady z ks. Borkowskim informujemy, że pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 21 lutego o godz. 18.30 w sali wykładowej katedry, ul. L. Zamenhofa 15 – wejście od ul. Piotrkowskiej.

Tagi:

Wszechnica Kultury Prawosławnej – program 2016/2017

Wszechnica Kultury Prawosławnej to cykliczne wykłady organizowane przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.

Program wykładów w roku akademickim 2016/2017

Czytaj więcej ›

Tagi:

70-lecie ks. dr. Henryka Paprockiego

Kierownik Zakładu Filozofii Religii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Janusz Dobieszewski, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na uroczystość 70-lecia ks. dra Henryka Paprockiego, która odbędzie się w czwartek 15 grudnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej ›

Tagi:

Rozkład zajęć SP „Teologia prawosławna i ikonografia” (semestr I 2016/2017) i pozostałe informacje

Szanowni Państwo!

W załączniku poniżej przedstawiamy wszelkie szczegóły dotyczące rozkładu zajęć oraz inne ważne informacje.

 

Plik do pobrania (format PDF)

Tagi:

„Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni” – nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka „Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni”.

„Książka Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni jest publikacją z pogranicza teologii i kultury języka polskiego, rozumianej jako sztuka poprawnego mówienia i pisania. Omawia ona wiele problemów poprawnościowych z zakresu ortografii, interpunkcji, fleksji, słowotwórstwa i składni. I choć same rozstrzygnięcia problemów językowych, które proponują autorzy, na ogół nie stanowią żadnego novum (znane są bowiem z innych wydań, np. ze słowników ortograficznych PWN czy Pisowni słownictwa religijnego), to jednak niewątpliwą zaletą Specyfiki polskiej terminologii prawosławnej jest duża liczba przykładów zaczerpniętych ze świata wyznawców chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Tym samym publikacja ta może stanowić dobry punkt wyjścia do opracowania słownika polskich terminów prawosławnych”. – ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Przyczyna

„Opracowanie stanowi godną pochwały próbę ujednolicenia terminologii prawosławnej. Autorzy, świadomi trudności podejmowanego dzieła, podeszli do niego z widoczną pokorą i szczerością. Widoczne to jest w drugiej części tytułu opracowania – Koncepcja normatywizacji pisowni. Koncepcja oznacza możliwość innych wariantów. Jednak w tym przypadku to pierwsza, w takiej objętości zagadnień, próba uporządkowania terminologii prawosławnej. Nawet jeśli będzie ona kiedyś uzupełniana, nie przestanie być źródłem odniesienia. I w tym należy się doszukiwać pionierskiego charakteru tego opracowania. Wyrazy wdzięczności należą się autorom i konsultantom opracowania. Znajdujemy wśród nich hierarchów, duchownych, teologów świeckich i filologów, którzy od lat bezpośrednio obcują z terminologią prawosławną w wymiarach: teologicznym, liturgicznym, duchowym, kościelno-administracyjnym i językowym. Najważniejsze jednak, że poznali ją w modlitwie. A język modlitwy rozumie każdy termin na tyle, na ile Bóg objawia go człowiekowi. Autorzy, oprócz wiedzy w tym zakresie, legitymują się także kościelną intuicją semantyczną odnośnie do niejednokrotnie trudnej terminologii prawosławnej. Podjęli się oni trudnego dzieła, ale już pierwsze przekartkowanie opracowania wzbudza zainteresowanie czytelnika mnogością i różnorodnością terminów prawosławnych. Dodatkowym walorem publikacji są oryginalne terminy podane w językach starożytnych oraz ich synonimy w językach nowożytnych. Niniejsze opracowanie powinno się znaleźć w każdym prawosławnym domu, począwszyod naszych wiernych, a skończywszy na duchowieństwie. Pozycja ta będzie, z pewnością, przedmiotem zainteresowania wielu teologów innych wyznań, a także filologów języka polskiego. Nowe terminy prawosławne, oddające sens ich oryginałów w starożytnych językach, nie tylko przyczynią się do ich pełniejszego wyjaśnienia, ale z pewnością wzbogacą i uzupełnią słownik języka polskiego”. – biskup prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski

Książkę można nabyć w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB (prawoslawie.uwb.edu.pl) oraz w sklepie internetowym: sklep.cerkiew.pl.

Abp Jakub Kostiuczuk, ks. Jerzy Tofiluk, ks. Marek Ławreszuk, ks. Włodzimierz Misijuk, Jarosław Charkiewicz, Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 140.

Tagi:

Harmonogram zjazdów SP „Teologia prawosławna i ikonografia”- 2016/2017

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia” – 2016/2017

Katedra Teologii Prawosławnej UwB

Ogólna liczba godzin wykładowych 165 h.

Piątek: 16-20 (5 godzin) Sobota: 8.30-13.30 (6 godzin)
16.00-16.45 8.30-9.15
16.45-17.30 9.15-10.00
17.30-18.15 10.00-10.15 przerwa
18.15-18.30 przerwa 10.15-11.00
18.30-19.15 11.00-11.45
19.15-20.00 11.45-12.00 przerwa
12.00-12.45
12.45-13.30

Terminy zjazdów – SEMESTR ZIMOWY

7-8 październik 2016 r. – 11 godzin

28-29 październik 2019 r. – 11 godzin

18-19 listopad 2016 r. – 11 godzin

25-26 listopad 2016 r. – 11 godzin

2-3 grudzień 2016 r. – 11 godzin

16-17 grudzień 2016 r. – 11 godzin

20-21 styczeń 2017 r. – 11 godzin

3-4 luty 2017 r. – 11 godzin

W późniejszym terminie będzie opublikowany szczegółowy rozkład zajęć na semestr zimowy.

Tagi:

Oświęcenie nowych pomieszczeń Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Tagi: , ,
Top