„Hymn wejścia. Elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu” – nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Opublikowano:

 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, po raz pierwszy w języku polskim, prezentuje wyjątkowe dzieło współczesnego teologa, atoskiego mnicha archimandryty Bazylego (Gondikakisa), które od chwili pierwszego, greckiego wydania w roku 1972, doczekało się wielu wznowień i tłumaczeń.

Archimandryta Bazyli jest przez wielu uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów, chociaż nie brakuje i tych, którzy widzą w nim jednego z najważniejszych odnowicieli współczesnego monastycyzmu Świętej Góry Atos.

Niniejsza książka jest niezwykła z co najmniej dwóch powodów. Autor ukazuje teologię, która jest liturgiczna i wcielona. Zbliża do Boga, do którego nie prowadzi rozum i wiedza, lecz prawdziwie liturgiczne życie. Dla archimandryty Bazylego teologia nie jest abstrakcją lecz życiem w modlitwie. Taka teologia zstępuję na człowieka i przez niego emanuje na innych. Dzięki odwołaniom do dziedzictwa myśli Świętych Ojców, autor pragnie ukazać, że każdy prawdziwy teolog, zmierza drogą do Boga nie tylko dlatego, aby lepiej i pełniej Go poznać, lecz przede wszystkim po to, aby Go kochać bezgranicznie i bezwarunkowo.

Tytuł książki odwołuje się do modlitwy, którą czyta kapłan w czasie Boskiej Liturgii w momencie wejścia do prezbiterium. Zadaniem niniejszej książki jest odkrycie przed Czytelnikiem jego własnej drogi do zrozumienia znaczenia Liturgii jako wejścia do Bożego Królestwa.

Metropolita Kallistos Ware zauważył, że chociaż archimandryta Bazyli pisał o mnichach, ukazał drogę, która jest ważna dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Prof. Christos Yannaras podkreślił, iż język książki, jest językiem teologicznym, unikalnym we współczesnej twórczości, który przenosi Czytelnika w epokę „Filokalii” i fundamentalnych dzieł Świętych Ojców. Dzięki temu mamy możliwość wejścia w świat piękna i mądrości Cerkwi prawosławnej. „Hymn wejścia” wprowadza w świat teologii, ale przede wszystkim wprowadza do świątyni, do cerkwi, a tą drogą prowadzi nas dalej, do samego Boga.

Książkę można nabyć w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB (prawoslawie.uwb.edu.pl) oraz w sklepie internetowym: sklep.cerkiew.pl.

Archimandryta Bazyli (Gondikakis), Hymn wejścia. Elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu, tłum. i komentarz ks. dr Marek Ławreszuk, red. prof. dr hab. Biskup Jerzy (Pańkowski), ks. dr Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 200.