Konkurs plastyczny

Z błogosławieństwa i pod patronatem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego,

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku,
Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska,
Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Utracone dziedzictwo – zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym”.

Celem konkursu jest upamiętnienie cerkwi zburzonych w latach 1918-1939 na terenie Polski. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną w formacie A-3 lub A-4 przedstawiającą historyczną
świątynię, znaną obecnie wyłącznie ze starych fotografii, archiwalnych pocztówek, bądź zupełnie zapomnianych. Konkursowa praca ma być opatrzona opisem z informacją o miejscowości, w której znajdowała się cerkiew, jej patronie oraz dacie zburzenia. Na uczestników konkursu czekają nagrody.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2018 .

Plakat konkursowy