Sylabusy i materiały dydaktyczne studiów podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia”

Opublikowano:

UWAGA!

Materiały przedstawione w niniejszej sekcji będą systematycznie uzupełniane.

Dokumenty dla studentów roku akademickiego 2016/2017.

 

Teologia dogmatyczna SYLABUS
Teologia biblijna SYLABUS
Teologia ikony
Patrologia SYLABUS
Historia Kościoła SYLABUS
Liturgika SYLABUS

Prezentacje z wykładów: WYKŁAD 1, WYKŁAD 2, WYKŁAD 3.

Monastycyzm SYLABUS
Heortologia i ikonografia świąt SYLABUS
Język cerkiewnosłowiański SYLABUS

Prezentacje z wykładów: WYKŁAD 1WYKŁAD 2WYKŁAD 3.

Współczesna sztuka ikonograficzna SYLABUS
Teologia moralna SYLABUS
Architektura sakralna SYLABUS
Teologia obrazu w patrystyce SYLABUS
Kanon ikonograficzny
Rysunek ikonograficzny