Wszechnica Kultury Prawosławnej 2019/20

Opublikowano:

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego zapraszają na kolejne spotkania Wszechnicy Kultury Prawosławnej w nowym roku akademickim 2019/2020.

Otwarte wykłady odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Wstęp wolny.

PROGRAM

Wykład inauguracyjny

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam (Hbr 13,18). Prawosławie a współczesność.

Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

28 października 2019 r., godz. 18.00

 

Prawosławie w Irlandii Północnej i Szkocji.

Ks. dr Gieorgij Zawierszynskij, dziekan prawosławnych parafii rosyjskich w Irlandii Północnej i Szkocji. Autor publikacji teologicznych, inżynier. Prezentacja prac prelegenta.

21 listopada 2019 r. (czwartek), godz. 18.0

 

Męczennicy wileńscy: św. Antoni, Jan i Eustachy. Prawosławie na Litwie i współczesne problemy misyjne.

Ks. diakon Gintaras Sungaila, Sobór Zaśnięcia NMP w Wilnie. Uniwersytet Witolda Wielkiego w Wilnie.

30 grudnia 2019 r., godz. 18.00

 

Cerkiewny ośrodek edukacyjny w Trześciance-Stawku na przełomie XIX/XX w.

Prof. dr hab. Irena Matus, Uniwersytet w  Białymstoku.

27 stycznia 2020 r., godz. 18.00

 

Carska rodzina, jej męczeństwo i świętość.

Dr Adam Pytel. Katecheta z Białegostoku.

24 lutego 2020 r., godz. 18.00

 

Kanon św. Andrzeja z Krety.

Ks. dr Andrzej Kuźma, Prawosławne Seminarium w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

30 marca 2020 r., godz. 18.00

 

Patriarchat Konstantynopola. Historia i współczesność.

Ks. dr Anatol Szymaniuk, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

27 kwietnia 2020 r., godz. 18.00