Pracownicy

Kadra naukowo-dydaktyczna:

 

ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB – Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

dr hab. Urszula Pawluczuk

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

ks. dr Włodzimierz Misijuk

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

mgr Grzegorz Makal

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

 

Administracja:

mgr Mirosława Dudel – starszy referent

 

Byli pracownicy katedry:

[w opracowaniu]