Kadra naukowo-dydaktyczna:

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

Administracja:

 

Byli pracownicy katedry:

[w opracowaniu]

  • Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał) Hrycuniak
  • Archimandryta dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz
  • Ks. dr Jerzy Tofiluk
  • Ks. dr Henryk Paprocki
  • Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
  • Ks. dr Doroteusz Sawicki
  • Ks. dr Artur Aleksiejuk