Pracownicy

Kadra naukowo-dydaktyczna:

ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB – Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

ks. dr Włodzimierz Misijuk

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

mgr Dariusz Kazimierowicz

Informacje o prowadzonych zajęciach w systemie USOS

 

Administracja:

mgr Mirosława Dudel – starszy referent

 

Byli pracownicy katedry:

[w opracowaniu]

  • Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał) Hrycuniak
  • Archimandryta dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz
  • Ks. dr Jerzy Tofiluk
  • Ks. dr Henryk Paprocki
  • Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
  • Ks. dr Doroteusz Sawicki
  • Ks. dr Artur Aleksiejuk
  • bp dr hab Andrzej Borkowski, prof. UwB