UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

KATEDRA TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

15-435 Białystok, ul. Ludwika Zamenhofa 15, tel. 85 745-77-80, ktp@uwb.edu.plUWAGA!

Strona katedry uległa poważnej awarii. Przywrócenie funkcjonalności strony trwa.Ogłoszenia:

6.02.2017 - Zapisy na dodatkowe zajęcia w programie nauczania

Informujemy, iż od 10 lutego w ofercie przedmiotowej USOS dostępne będą nowe wykłady fakultatywne. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i zapisy.
Udział w 30-godzinnym wykładzie skutkuje wpisaniem dodatkowego przedmiotu do dyplomu ukończenia studiów oraz 2 punktami ECTS.

6.02.2017 - Informacja o zajęciach fakultatywnych

Najbliższe wykłady "Symbolika i ikonografia chrześcijańska" z ks. M. Ławreszukiem odbędą się we wtorek 7 lutego o godz. 18.30.

5.02.2017 - Wykłady z ks. archimandrytą Andrzejem Borkowskim

Studentów, którzy zapisali się na wykłady z ks. Borkowskim informujemy, że pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 21 lutego o godz. 18.30 w sali wykładowej katedry, ul. L. Zamenhofa 15 - wejście od ul. Piotrkowskiej.